[...][Ustawa z dnia 21 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2, punkt 3 (Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99; zmiany: 1983, Dziennik Ustaw nr 44, pozycja 204)]